Uitgelicht


‘Summerschool’Aanleiding van dit traject

De Summerschool wordt georganiseerd op basis van vrijwilligheid en interesse. Gezien het feit dat organisaties vaak in de zomer wat gas terug nemen, is de zomerperiode vaak een tijd om tot bezinning te komen en nieuwe vaardigheden te leren. Human Factor Consultancy wil graag dit aanbod doen om een Summerschool mogelijk te maken.

Wat zijn de uitgangspunten van de Summerschool?

 • Korte intensieve workshops van drie klokuren
 • De workshops kunnen in de morgen, in de middag of in de avond worden aangeboden
 • De workshops hebben een doe karakter en zijn direct toepasbaar in de praktijk
 • De deelnemers moeten zich per workshop aanmelden
 • Iedere medewerker kan zich voor drie workshops aanmelden
 • Een workshop gaat pas door als er vier deelnemers zich hebben ingeschreven
 • Inschrijven is meedoen
 • Tussentijds wijzigen kan maar 1 keer
 • Workshops worden georganiseerd vanaf half juni tot half september
 • Iedere workshop wordt minimaal 2 keer aangeboden
 • Er kunnen zich maximaal acht deelnemers inschrijven

Het kan zijn dat de organisatie zelf ook nog voorwaarden wil toevoegen of wil wijzigen.

Hieronder een selectie welke workshops kunnen worden aangeboden:

Ontvangen en geven van feedback

In deze workshop leer je feedback te geven met respect voor de ander en gericht op relatieversterking. Hard op de inhoud en zacht op de relatie. Tevens leer je om feedback te ontvangen zonder dat je dit als een persoonlijk aanval ervaart.

Omgaan met conflicten

In deze workshop leer je om conflicten te voorkomen of ze te gebruiken om de werkrelatie met de ander te verbeteren. Je leert jouw eigen conflictstijl kennen en het inzetten van conflictstijlflexibiliteit.

Enneagram

Ieder mens is anders. Leer jezelf kennen in het Enneagram en ontmoet het wonderbaarlijke in jezelf. Je leert het karakter van anderen te analyseren en daar op in te spelen. Hierdoor krijg je meer voor elkaar en vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit.

Het voeren van een commercieel adviesgesprek

Je leert in deze workshop om een adviesgesprek met een klant te structureren en naar de werkelijke behoefte van de klant te gaan.
Niet verkopen of in de maag splitsen, maar een behoeftegericht advies geven.

Onderhandelen

In deze workshop leer je verschillende onderhandelingsstijlen toe te passen. Hoe krijg je wat je wil en hoe breng je een win-win relatie tot stand.

Beïnvloeden

Op welke tien manieren kan je je omgeving beïnvloeden zonder te manipuleren.

Het managen van stakeholders in projecten

In deze workshop leer je gebruik te maken van jouw invloed. Je leert beter om te gaan met politieke spelletjes. Hierdoor kan je beter dubbele agenda's ontdekken en beter met macht van anderen omgaan.

Projectmanagement

Hoe faseer je een project en hoe breng je structuur aan. Voorts leer je plannen en resultaat gericht werken.


Bovenstaande workshops zijn slechts een voorbeeld van mogelijkheden. De trainingsbehoefte zal eerst worden vastgelegd in een persoonlijk gesprek met het management van uw bedrijf. Human Factor Consultancy zal bij u aan huis een kick-off meeting organiseren waarin een quick overview wordt gegeven van het aanbod.

Samengevat kunnen we de volgende acties ondernemen:
 • Beoordelen offerte
 • Samenstellen definitief aanbod
 • Goedkeuren offerte
 • Kick-off meeting organiseren
 • Inschrijven deelnemers
 • Maken van een planning
 • Uitnodigen van de deelnemers
 • Verzorgen van de workshops
 • Evaluatie

Uw investering

Organiseren Kick-off meeting: gratis

Per workshop (workshops worden alleen gefactureerd indien ze ook werkelijk worden aangeboden)
510,—

2 evaluatie klokuren 430,—

Overige

 • Reiskosten: 0,28 per kilometer
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW
 • Betalingstermijn: 30 dagen

Na iedere verzorgde workshop zal tot facturering worden overgegaan.Download hier de brochure voor meer informatie.