Motivatie


Human Factor Consultancy houdt in haar adviezen rekening met de motivatie van uw medewerkers om te komen tot de door u gewenste verbeteringen. Loyaliteit aan de organisatie, flexibiliteit, persoonlijke effectiviteit en inzicht in de eigen drijfveren zijn hierbij sleutelbegrippen. Gemotiveerde medewerkers zijn essentieel voor het succes van uw bedrijf. Veranderingen in bedrijfsprocessen of organisatie kunnen een negatieve impact hebben op de motivatie van uw medewerkers wanneer hierdoor hun motivatiepatronen verstoord worden. Ook in bedrijfsmatig optimaal afgestemde organisaties kunnen verstoringen in de motivatie van medewerkers een nog beter bedrijfsresultaat in de weg staan. Verstoringen kunnen hun oorsprong zowel op het werk als in de persoonlijke levenssfeer vinden.

Motivatie kunt u als leidinggevende niet aandragen, noch door trainingen laten aanleren, deze moeten uw medewerkers zelf 'vinden'. Maar u kunt wel motiverende omstandigheden scheppen, demotiverende factoren wegnemen en uw medewerkers de handvatten bieden meer voldoening uit hun werk te halen. Human Factor Consultancy kan u hierbij helpen met analyses en adviezen om inzicht te krijgen in de belangrijkste motivatiepatronen en in de positieve en negatieve invloeden daarop. Bovendien biedt Human Factor Consultancy gerichte trainingen voor zowel leidinggevenden als medewerkers, efficiënte HR instrumenten die competenties en functies van uw medewerkers doelgericht in kaart brengen en indien nodig coaching en training op het persoonlijke vlak wanneer verstoringen in motivatie het gevolg zijn van factoren in de persoonlijke levenssfeer.

Proxaro & Partners biedt op uw specifieke wensen afgestemde trainingen aan. Deze trainingen zijn gericht op motivatiepatronen in verschillende contexten, zoals:

  • Leiderschap en effectieve managementstijlen
  • Coachend leiderschap en coachende collega
  • Persoonlijke effectiviteit en teameffectiviteit
  • Effectief communiceren
  • Voorkomen van uitval en duurzame inzetbaarheid
  • Conflicthantering
  • Omgaan met spanningen en onzekerheid
  • Pesten op het werk
  • Politieke spelletjes op het werk
  • HR assessments

Zoekt u een bepaalde training of wilt u meer weten over de trainingen die Human Factor Consultancy aanbiedt, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.