Gedrag


Human Factor Consultancy betrekt bij haar advies over verbetering van uw bedrijfsprocessen nadrukkelijk ook de menselijke kant van uw organisatie. Draagvlak bij uw medewerkers voor het invoeren van proces of organisatorische veranderingen kan vaak worden vergroot door training en coaching gericht op bewustwording en eventueel verandering van (eigen) gedrag. Dergelijke trainingen binnen een bedrijf verbeteren tevens de onderlinge communicatie en samenwerking. Human Factor Consultancy gebruikt verschillende instrumenten in haar trainingen die geheel afgestemd worden op uw wensen. Het hieronder genoemde enneagram is een voorbeeld van een instrument dat in de trainingen gebruikt kan worden om het eigen en andermans gedrag te leren begrijpen. Human Factor Consultancy beperkt zich uiteraard niet tot het gebruik van het enneagram om de door u gewenste resultaten te bereiken, maar stemt haar trainingen geheel af op uw specifieke situatie en wensen.

Enneagram

Ieder mens ontwikkelt vanuit zijn eigen drijfveren en ervaringen stereotiep gedrag waarmee hij/zij doorgaans succes heeft en het gewenste resultaat bereikt. Maar vaak ook werkt dit stereotype gedrag in zijn nadeel, de succesformule verandert dan in een valkuil. De verschillende stereotype gedragsstrategieën horen bij verschillende 'persoonlijkheidstypen', waarvan er natuurlijk evenzovele zijn als er mensen zijn. Maar bij gebruikmaking van het enneagram als hulpmiddel zoeken de deelnemers welk van de negen 'enneatypes' het best op hen van toepassing is. Elk type blijkt zich in contact met anderen op een kenmerkende manier te gedragen. Met hulp van het enneagram kunnen de deelnemers deze gedragsstrategieën bij zichzelf en elkaar leren doorzien en begrijpen hoe de mechanismen van de onderlinge interacties werken. Dit begrip van eigen en andermans gedrag is de stap op weg naar efficiëntere communicatie en harmonieuzer onderling gedrag.

Human Factor Consultancy biedt trainingen aan om eigen, klant- en groepsgedrag te begrijpen en te beïnvloeden met als doel aandacht te besteden aan onder andere:

  • Leiderschap en effectieve managementstijlen
  • Coachend leiderschap en coachende collega
  • Effectief communiceren
  • Conflicthantering
  • Feedback geven en ontvangen
  • Pesten op het werk
  • Politieke spelletjes op het werk
  • Agressie op het werk
  • Klantgericht communiceren en handelen


Zoekt u een bepaalde training of wilt u meer weten over de trainingen die Human Factor Consultancy aanbiedt, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.