Cultuur


Human Factor Consultancy heeft als uitgangspunt dat verbeteringen van bedrijfsprocessen nog succesvoller worden wanneer de medewerkers van een bedrijf of organisatie zich ook met deze veranderingen verbonden voelen. Bij het invoeren van bedrijfsmatige of organisatorische verbeteringen wordt vaak onvoldoende effectieve aandacht besteed aan het verzekeren van draagvlak bij de eigen medewerkers. Human Factor Consultancy verbetert in verbondenheid en neemt uw medewerkers steeds mee met alle veranderingen.

In veel gevallen kan uw bedrijfsresultaat effectiever en blijvend verbeterd worden wanneer uw medewerkers gericht begeleid worden bij het doorvoeren van verbeterprocessen. Het kan nodig zijn de onderlinge relaties en samenwerking nader te beschouwen en een hernieuwde gezamenlijke visie te ontwikkelen.

Human Factor Consultancy biedt trainingen aan die geheel afgestemd worden op uw behoefte om de cultuur en effectiviteit van uw bedrijf of organisatie te verbeteren. Hierbij kunnen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Teambuilding
  • Groepseffectiviteit
  • Leiderschap en effectieve managementstijlen
  • Verandermanagement
  • Visie (her)ontwikkelen
  • Procedures, normen en waarden benoemen
  • Taken, resultaten en verantwoordelijkheden verdelen
  • Onderlinge verhoudingen en communicatie verbeteren
  • Klantgericht handelen

Bij deze trainingen ontwikkelen de deelnemers zelf hun (vernieuwde) cultuur en worden zij ondersteund met verschillende coachingsinstrumenten en vaardigheidstrainingen.

Zoekt u een bepaalde training of wilt u meer weten over de trainingen die Human Factor Consultancy aanbiedt, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.