Management


Ons aanbod op het gebied van management

Strategisch management


 • Basis
  Transitiemanagement
  Cultuurverandering, reorganisatie, herstructurering. Bij veel mensen roepen ze weerstand op. Toch zijn ze nodig voor het succes en voortbestaan van uw organisatie. Tijdens deze training leert u hoe u zo effectief mogelijk een veranderingstraject begeleidt. Na deze training gaat u effectief om met weerstand, kent u uw eigen kracht als veranderaar, heeft u een duidelijke visie op veranderen ontwikkeld, leert u hoe u mensen kunt mobiliseren. Duur 6 dagdelen
 • Gevorderd
  Strategisch management
  De oude, vertrouwde modellen voor het nemen van strategische beslissingen werken niet meer. Het komt nu aan op anders denken en een nieuwe visie! In deze training leert u de fijne kneepjes van strategisch management. Duur 5 dagdelen
 • Gevorderd
  Beïnvloeden als vaardigheid in strategisch management
  Welke mensen kunnen een rol spelen bij het realiseren van uw doel? Welke wijze van beïnvloeden is effectief bij wie? Strategisch beïnvloeden is bewust kiezen op welke manier u mensen kunt bewegen om te doen wat u wilt. Deze training helpt u uw beïnvloedingsmogelijkheden strategisch in te zetten. Duur 6 dagdelen

Procesmanagement


 • Basis
  Procesmanagement
  Efficiente en effectieve processen zijn onmisbaar voor concurrerende organisaties. In deze training leert u welke processen er zijn, hoe zij aan de bedrijfsdoelstelling bijdragen en wat de voordelen zijn van een procesmatige benadering. Duur 2 dagdelen
 • Basis
  Six Sigma Green Belt
  Six Sigma is een bewezen methodiek om de kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid van bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. In deze training leert u hoe u via de juiste technieken en focus de prestaties van uw organisatie naar een hoger plan tilt. Uw klanttevredenheid zal stijgen en de kosten zullen dalen. Duur 14 dagdelen
 • Basis
  Six Sigma Black Belt voor Green Belts
  Een Black Belt is in staat zeer complexe Six Sigma projecten uit te voeren en Green Belts te begeleiden. Hiervoor is brede en diepgaande kennis van de methodiek cruciaal. U leert uw projectteam succesvol aan te sturen en de organisatie daadwerkelijk in beweging te krijgen om een hoger rendement te realiseren. Duur 18 dagdelen
 • Gevorderd
  Six Sigma Black Belt
  U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om direct Black Belt te worden. In totaal bestaat de training uit 16 dagen (combinatie van de Six Sigma Green Belt en Six Sigma Black Belt voor Green Belt trainingen), met mogelijkheid tot certificering. Duur 32 dagdelen

Projectmanagement


 • Online
  Projectmanagement
  Inzicht krijgen in alle aspecten van projectmatig werken, waardoor u uw projecten nog beter en efficiënter uitvoert en u tevreden terug kunt kijken op de behaalde projectresultaten. In deze training gaat u aan de slag en wordt u ondersteund bij een concreet project. Duur 1,5 uur
 • Basis
  Projectmanagement
  Als projectleider moet u zaken gedaan krijgen zonder hiërarchische macht. U moet zorgen voor een heldere opdrachtafbakening, teamleden aansturen en stakeholders bij de les houden. In deze training leert u hoe u invloed uitoefent op anderen en hoe om te gaan met tegengestelde belangen. Na deze training is uw persoonlijke effectiviteit gegroeid, communiceert u beter met projectleden, stuurt u projectmedewerkers op een effectieve manier aan, bent u in staat meer invloed uit te oefenen. Duur 8 dagdelen
 • Basis
  Projectmatig werken
  Bent u betrokken bij een project en wilt u leren hoe een project wordt opgestart en ingericht? Inzicht krijgen in alle aspecten van projectmatig werken, inclusief de spelregels en procedures? In deze training leert u structuur aan te brengen in projecten en wordt u zich bewust van uw rol in het project. Duur 4 dagdelen
 • Basis
  Prince2 Foundation
  De Prince2 methodiek is een generieke 'best practice-werkmethode' voor projectmanagement en kan op elk project worden toegepast. Deze training bereidt u voor op deelname aan Prince2 projecten en op het examen Prince2 Foundation. Duur 6 dagdelen
 • Gevorderd
  Politiek rond projecten
  Als projectmanager staat u voor een grote uitdaging: uw project in goede banen leiden, de betrokken partijen tevreden houden en de voor uw project belangrijke beslissingen beïnvloeden. Politieke krachtenvelden spelen daarbij een grote rol. Hoe gaat u daarmee om? Duur 4 dagdelen
 • Gevorderd
  Prince2 Practitioner
  Deze training is een vervolg op de Prince2 Foundation training en behandelt de toepassing van de Prince2 methodiek in de praktijk. De training bereidt u voor op het tweede examen dat nodig is om geregistreerd Prince2 Practioner te worden. Duur 4 dagdelen
 • Hoger
  Projectmanagers voor senior projectleiders
  U heeft meerdere jaren ervaring als projectleider en bent steeds meer belast met complexe projecten. Wilt u uw performance op topniveau brengen? Dit professionaliseringsplatform biedt u meer dan alleen een training. U leert doelgerichter en daadkrachtiger de koers uitzetten en beheersen in uw team. Duur 12 dagdelen
 • Hoger
  Prince2 Foundation met Practitioner
  In deze combinatietraining leert u alles over de Prince2 methode en principes, processen en thema's en hoe u de Prince2 methodiek in de praktijk brengt. De training is inclusief het Foundation examen en bereidt u voor op het Prince2 Practitioner examen. Duur 10 dagdelen

Managementsupport


 • Basis
  Actiegericht notuleren
  Het resultaat van een vergadering valt of staat met de notulen. Ze zijn, naast een onmisbare informatiebron, een effectief middel om mensen te motiveren en bedrijfsdoelen te realiseren. In deze training leert u de fijne kneepjes van het vak! Duur 4 dagdelen
 • Gevorderd
  Resultaatgerichte managementondersteuning
  Managementsupport: een baan met uitdagingen. Maar ook met knelpunten. Want naast administratieve en secretariële ondersteuning, wordt er ook een actieve ondersteuning van het management van u verwacht. Hoe krijgt u uw taken en uw rol voor uzelf en anderen helder? Duur 6 dagdelen
 • Hoger
  Professioneel managementsupport
  In het veranderende beroep van (directie)secretaresse wordt verwacht dat u sturend en faciliterend bent in plaats van dienend en uitvoerend. Steeds vaker bent u de schakel tussen medewerkers onderling en tussen management en medewerkers. In deze training leert u alles over meedenken, beïnvloeden, sturen, anticiperen, adviseren en faciliteren. Duur 6 dagdelen


Zoekt u een bepaalde training of wilt u meer weten over de trainingen die Human Factor Consultancy aanbiedt, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.