Consultancy


Human Factor Consultancy werkt vanuit uw strategische doelen en adviseert over processen in uw organisatie opdat deze doelen bereikt kunnen worden. Human Factor Consultancy ondersteunt u op alle fronten om succesvol te zijn.

Verbeterprocessen verlopen vaak suboptimaal omdat er geen goede afstemming is tussen afdelingen en/of medewerkers binnen een bedrijf of organisatie. De Human Factor Consultancy aanpak is anders omdat het de kritische procesmatige en organisatorische kanten van uw bedrijf verbindt met de essentiële menselijke aspecten waarop uw organisatie drijft.

Visie Human Factor Consultancy

De strategische doelen zijn alleen te behalen door introductie van de optimale combinatie van beter georganiseerde processen en procedures en effectieve uitvoering daarvan door gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers.

Human Factor Consultancy levert u een geïntegreerde en samenhangende oplossing.
Human Factor Consultancy heeft expertise van processen en procedures en van positieve beïnvloeding van gedrag en biedt deze in onderlinge samenhang of als specifieke dienst aan zodat een organisatie haar strategische doelen kan halen.
Human Factor Consultancy gebruikt haar expertise om u te adviseren over procesmatige en organisatorische verbeteringen in samenhang met gevolgen voor uw medewerkers.
Indien gewenst kan Human Factor Consultancy niet alleen advies en verbetermanagement leveren, maar ook opleiding en coaching of daadkrachtige ondersteuning in de vorm van detachering en interim management.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanbod van Human Factor Consultancy, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.