(Semi)overheid


Door de huidige economie en voortschrijdende technologieën moet er steeds 'meer' met 'minder' worden gepresteerd. Mensen raken gewend aan service en verwachten daardoor steeds hogere niveaus, met als gevolg dat bestaande service niveaus steeds minder vaak als 'goed' of zelfs maar 'voldoende' worden geaccepteerd.
Bovendien is er meer agressiviteit in de maatschappij dan gewenst, waardoor er een toenemend gevoel van onzekerheid ontstaat bij zowel medewerkers als cliënten. Het gedrag van en communicatie door medewerkers van een organisatie is bepalend voor de beeldvorming rond de sector en acceptatie en waardering door cliënten.

Maatschappelijke waardering en succes van een organisatie kan in deze veranderende tijden behouden worden door verbeteringen door te voeren op zowel de organisatorische als de menselijke kant van een organisatie:
  • Procesverbeteringen dragen bij te voldoen aan het verwachtingspatronen van cliënten.
  • Communicatieverbeteringen dragen bij aan het efficiënt en plezierig verlopen van interne processen.
  • Training in gedrag en communicatie versterkt de persoonlijke effectiviteit van medewerkers.
  • Medewerkers zijn beter opgewassen tegen zwaarder wordende externe taken met een passende attitude.

Resultaat verbeteren is mogelijk door het versterken van gedrag en communicatie en door processen af te stemmen op verwachtingspatronen

Human Factor Consultancy kan u hierbij helpen! Op verzoek doen wij kosteloos een quickscan van uw organisatie om te bepalen welke maatregelen het beste resultaat zullen leveren.
Expertise en aanbod van diensten
  • Strategie bepalen
  • Persoonlijke effectiviteit vergroten
  • Weerbaarheid versterken
  • Proces: LSS - 5S - Deming Circle - Opleiding, Gedrag en Cultuur
  • Resultaatverwachting: Verwachting en resultaat in balans brengen - Foutloze processen


Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanbod van Human Factor Consultancy, neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.