EnneagramWat zou het mooi zijn als we begrepen waar ons eigen gedrag en dat van anderen vandaan komt. Dan zouden we beter rekening kunnen houden met elkaars eigenaardigheden en zou het veel makkelijker zijn om effectiever met elkaar om te gaan. Managers en organisatieontwikkelaars die daar wat aan willen doen, kunnen gebruik maken van het volgende hulpmiddel: het Enneagram.

Het enneagram ziet eruit als een ster met negen punten, die gevat is in een cirkel. Het idee erachter is dat ieder mens tot een van de negen ' persoonlijkheidstypen' behoort. In het helderste boek dat in het Nederlands over het enneagram is verschenen (Het enneagram in management, Samson 1999) legt de Amsterdamse psycholoog en organisatieadviseur Oscar David uit dat elk type zich in contact met anderen op een kenmerkende manier gedraagt.

Een 'perfectionist' bijvoorbeeld heeft oog voor detail, houdt zich aan afspraken, voelt zich verantwoordelijk, is trouw aan zijn principes en weet hoe het hoort. Anderen vinden hem nog wel eens lastig omdat hij erg principeel en vasthoudend is, moeite heeft met delegeren, het altijd beter weet en nooit eens lekker ontspannen is.
Een 'perfectionist' die zich lekker voelt, gaat gedrag vertonen dat eerder tot het repertoire van de 'levensgenieter' behoort. Dan kan hij genieten van het moment en de teugels even laten vieren. Wanneer een 'perfectionist' gestrest raakt, reageert hij meer als een 'romanticus'. Dan komen zijn opgekropte gevoelens van woede en verdriet naar boven en voelt hij zich onbegrepen en alleen. Andere enneatypes zijn de 'gever', de 'succesvolle werker', de 'observeerder', de 'loyalist', de 'baas' en de 'bemiddelaar'.

De crux is dat ieder mens vanuit zijn eigen drijfveren en ervaringen een succesformule van stereotiep gedrag heeft ontwikkeld. Vaak levert dat gedrag de gewenste resultaten op, maar minstens zo vaak verkeert de strategie in zijn tegendeel. De succesformule zorgt dan juist voor extra belemmeringen. Wie door middel van het enneagram inzicht krijgt in hoe dat mechanisme bij zichzelf en bij anderen werkt, zou daar bovenuit kunnen stijgen en zich tot een completere persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. En wie wil dat niet?

Negen enneatypes1. De perfectionist
Is kritisch voor zichzelf en voor anderen, voelt zich ethisch superieur, maakt zich zorgen om fouten te maken en is niet gauw tevreden.
2. De gever
Zoekt appreciatie door zich onmisbaar te maken voor een ander, helpt graag anderen, maar heeft moeite met het ontvangen van hulp en met het stellen van grenzen aan de eigen behulpzaamheid.
3. De succesvolle werker
Is nonchalant en zelfverzekerd, kan de indruk wekken meer productief te zijn dan hij/zij eigenlijk is, is geobsedeerd door status en zoekt competitie.
4. De romanticus
Heeft een sterk gevoelsleven, zoekt altijd naar het ideaal en is creatief ingesteld.
5. De observeerder
Houdt emotionele afstand, schermt zijn/haar privéleven af, bemoeit zich niet met anderen en kan een 'intellectueel in een ivoren toren' zijn.
6. De loyalist
Is plichtsgetrouw en wordt geplaagd door twijfels. Dit type denkt in plaats van te doen, is niet autoritair en offert zichzelf voortdurend op.
7. De levensgenieter
Begint aan iets maar maakt het nooit af, wil altijd alle mogelijkheden open houden en is door zijn plezier in het leven een stimulerende persoonlijkheid.
8. De baas
Neemt de leiding, is vechtlustig en heeft respect voor opponenten die hem durven te weerstaan. Dit type is ook ongeduldig en kent niet altijd het effect van zijn eigen gedrag.
9. De bemiddelaar
Ziet alle gezichtspunten en is iemand van compromissen. Maar wisselt eigen standpunt ook gauw in voor dat van anderen. Kan geen prioriteiten stellen en schuift echte doelen op de lange baan voor niet noodzakelijke activiteiten.


Zoekt u een bepaalde training of wilt u meer weten over de trainingen die Human Factor Consultancy aanbiedt, neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.